-->

Wednesday, January 4, 2012

Syarat, Rukun, dan Cara Tayamum

Tayamum adalah pengganti wudhu atau mandi wajib yang tadinya seharusnya menggunakan air bersih digantikan dengan menggunakan tanah atau debu yang bersih. Yang boleh dijadikan alat tayamum adalah tanah suci yang ada debunya. Dilarang bertayamum dengan tanah berlumpur, bernajis atau berbingkah. Pasir halus, pecahan batu halus boleh dijadikan alat melakukan tayamum.

Orang yang melakukan tayamum lalu shalat, apabila air sudah tersedia maka ia tidak wajib mengulang sholatnya. Namun untuk menghilangkan hadas, harus tetap mengutamakan air daripada tayamum yang wajib hukumnya bila sudah tersedia. Tayamum untuk hadas hanya bersifat sementara dan darurat hingga air sudah ada.

Tayamum yang telah dilakukan bisa batal apabila ada air dengan alasan tidak ada air atau bisa menggunakan air dengan alasan tidak dapat menggunakan air tetapi tetap melakukan tayamum serta sebab musabab lain seperti yang membatalkan wudu dengan air.

Syarat Sah Tayamum :
 • Telah masuk waktu salat
 • Memakai tanah berdebu yang bersih dari najis dan kotoran
 • Memenuhi alasan atau sebab melakukan tayamum
 • Sudah berupaya / berusaha mencari air namun tidak ketemu
 • Tidak haid maupun nifas bagi wanita / perempuan
 • Menghilangkan najis yang yang melekat pada tubuh

Sunah Tayamum :
 • Membaca basmalah
 • Menghadap ke arah kiblat
 • Membaca doa ketika selesai tayamum
 • Medulukan kanan dari pada kiri
 • Meniup debu yang ada di telapak tangan
 • Menggodok sela jari setelah menyapu tangan hingga siku

Rukun Tayamum :
 • Niat Tayamum.
 • Menyapu muka dengan debu atau tanah.
 • Menyapu kedua tangan dengan debu atau tanah hingga ke siku.


Cara bertayamum:
1. Membaca Bismillaahir rahmaanir rahiim, pada saat hendak meletakkan kedua telapak tangan diatas debu yang suci (menepukkannya pada debu).

Dan dilanjutjan dengan membaca lafal niat Tayamum, yaitu:

NAWAITUT TAYAMMUMA LISTIBAAHATISH SHALAATI FARDHAN LILLAAHI TA'AALAA.
Kemudian mengangkat kedua telapak tangan tersebut dan menghembuskan (meniupnya) atau mengadu kedua sisi telapak tangan dalam posisi terbalik (telapak tangan bagian dalam menghadap kebawah), supaya debu yang menempel di telapak tangan menipis.
2. Mengusap muka dengan debu yang ada di kedua telapak tangan itu dua kali usapan, dengan memejamkan mata. Dan mulai menepukan tangan pada debu hingga mengusap bagian muka, dan hatinya mengucapkan:
"Aku niat bertayamum untuk dapat mengerjakan shalat, fardhu karena Allah Taala."


3. Kedua telapak tangan diletakkan (ditepukan) kembali diatas debu. Lalu mangangkatnya dan menipiskannya (dengan cara seperti diatas).

4. Mengusap kedua belah tangan sampai siku dua kali usapan. Debu yang ada di telapak tangan kiri digunakan untuk mengusap tangan kanan. dan begitu juga sebaliknya.
Setelah semua pekerjaan tayamum selesai dikerjakan, dilanjutkan dengan membaca do'a (sama dengan do'a ketika selesai wudhu).
 
Mengenai doa tayamum itu sama dengan doa setelah wudlu...  

0 comments:

Post a Comment

Template by:
Free Blog Templates